Naše služby

Rizikové kácení

Rizikové kácení stromů se provádí pomocí stromolezeckého vybavení postupným seřezáváním stromu. V případě potřeby se větve spouští na lanech do vymezeného prostoru.

Ořez dřevin

Jedná se o zdravotní, bezpečnostní a redukční řez. Jde o řezy, které zabezpečují funkci a životnost stromů.

Frézování pařezů

Frézování (odstranění) pařezů provádíme za pomocí pařezové frézy, která je schopná pařez odstranit a zahloubit zhruba 20 cm pod terén.

Rekultivace

Rychlá úprava a obnova terénu po následku staveb, příprava pro výsev trávníku.

Střihání živých plotů

Údržba a střihání živých plotů za pomocí plotostřihů či ručních nůžek.

Sečení trávy

Sečení nízké i vysoké trávy.

Terénní úpravy

Terénní úpravy všeho druhu.

Návrhy a realizace zahrad MONJU zahradní design 

Projekty a realizace zahrad, zahradní sauny, vodní prvky, dřevěné sochy,              zahradní nábytek, více na:

www.monju.cz